کانال تلگرام هایپرتمپ

بدموقع ترین سلفی این روزها

   

تمامی تصاویر بالا متعلق به ختم بزرگان فوتبال ایران است. عکس های یادگاری و سلفی‌گرفتن با افراد معروف و حتی با تابوت خود متوفی در این مراسم‌ها باعث ناراحتی خانواده متوفی در این برهه زمانی می‌شود.