کانال تلگرام هایپرتمپ

درد دل فيس بوکی «مهناز افشار» با مردممهناز افشار در صفحه شخصي اش در فيس بوک يادداشتي کوتاه منتشر کرد که به نظر مي رسد مخاطب او بيشتر مردم و طرفدارانش باشند.

به گزارش بانی فیلم ، در اين يادداشت آمده: «خيلي با ذره بين بدبيني و قضاوت به كارها، اهداف، اتفاقات و اعتقادات عرب، فارس، مسيحي، يهودي و... بودن نگاه نكنيم. ياد ميگيرم و تمرين ميكنم كه نه از خود بُت و قهرماني براي خودم و ديگران بسازم و نه از ديگران بُتي براي خود.

هماني را زندگي ميكنم كه باور و شخصيت مستقل من است. به تمامي نظرها، انتقادات، تحسين‌ ها و هر آنچه از مردمم در اين دنياي مجازي و خارج از اين فضا هست احترام دارم و صد البته بابت رسالت شغلم مسؤوليت من نسبت به خاك و مردمم بيشتر است.»
با احترام، مهناز افشار