کانال تلگرام هایپرتمپ

پــس ایــن چــــــی ؟... از کارتون توی یک اداره مدرن راضی نیستین؟

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

پـس ایـن چـــی ؟!

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

هنوز هم از گرسنگی مینالید؟

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

پـس ایـن چـــی ؟!

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

از خواب توی تخت خواب سفتتون خسته شدین؟

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

پـس ایـن چـــی ؟!

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

هنوز قدر محبت و مراقبت های والدینتون رو نمیدونین؟

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

پـس ایـن چـــی ؟!

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

راحتی و آسایش باعث میشه وقت مطالعه خوابتون ببره؟

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

پـس ایـن چـــی ؟!

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

آیا آرامش و لذت یک حمام گرم رو دارین و باز هم از زندگی مینالین؟

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

پـس ایـن چـــی ؟!

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

هنوز هم از اینکه دستاتون وقتی ظرفای خودتون رو میشورین آسیب میبینه نگران هستین؟

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

پـس دسـتـای کـوچـیـک ایـن چـــی ؟!

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

Louis Vuitton کافی نیست؟ مارک های جدید تر میخواین؟

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

پـس ایـن چـــی ؟!

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

از بازی های تکراری خسته شدین؟

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

پـس ایـن چـــی ؟!

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

کار دیگه ای برای انجام دادن ندارین؟

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

پـس ایـن چـــی ؟!

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

با داشتن پاهایی سالم هنوزم مینالید؟

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

پـس ایـن چـــی ؟!

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir

همیشه به یاد داشته باش:

درست زمانی که از وضعیت زندگیت شکایت میکنی، مردمانی هم هستند که

برای داشتن زندگی مثل تو و بودن به جای تو حاضرند به هر کاری دست بزنند ...

گروه اينترنتي درهم | www.darhami.ir